วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประโยคการการแนะนำตนเองภาษาอังกฤษ English Phrases for Introductions


เรื่องการสนทนานั้นก็มีหลายแบบหลายหัวข้อ 
วันนี้ทางแอดมินขอหยิบเรื่องการแนะนำตัวมาให้เพื่อนๆ ดูกันค่ะ 

การแนะนำตนเองและผู้อื่น (Introducing Oneself and Others)
การแนะนำตนเอง
Let me introduce myself. ขอแนะนำตัวเอง
May I introduce myself? ขอแนะนำตัวเอง
I’m/My name’s ____  ฉันเชื่อ ____
I'm Thai. ฉันเป็นคนไทย
I'm from Thailand. ฉันเมาจากประเทศไทย
I'm a student at ____ ฉันเป็นนักเรียนที่ ____
I’m teaching at ____ฉันสอนอยู่ที่ ____

I’m a teacher of ____a____  ฉันเป็นครูวิชา ____ ที่ ____
I work at ____ ฉันทำงานที่____ 
I live in ____ ฉันอยู่ที่ ____
I'm a first year student. ฉันเป็นนักเรียน ปี 1
I'm a second year student. ฉันเป็นนักเรียน ปี 2
I'm studying ____ ฉันเรียน  ____

การแนะนำผู้อื่น
This is Peter. นี้คือปีเตอร์
I'd like ัyou to meet Peter. ผมอยากให้คุณรู้จักปีเตอร์
I'd like to introduce you to Wanna. ผมอยากแนะนำคุณให้รู้จักวรรณา
I want to introduce my friend May. ผมอยากจะแนะนำเมย์เพื่อนผม
I want you to meet my friend John. ผมอยากให้คุณพบจอห์นเพื่อนผม
Here's Sawat and that's Suphon. นี่สวัสดิ์ และนั่นสุพล


คำแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก ได้แก่
(It’s) nice/good to meet/see you.
(I’m) pleased to meet/see you.
(I'm) glad to meet/see you.
It's a pleasure to meet you.

การตอบ ให้เพิ่มคำว่า too ที่หมายถึง 'เช่นเดียวกัน’ เช่น
Nice to see you, too. ยินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น