วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

คำศัพท์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Laboratory Equipment

02.270.0249
สำหรับเพื่อนที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์ค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลเกี่ยวประเภทของเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์จ้าEcological  - ทางนิเวศวิทยา

Ecology - นิเวศวิทยา


Extraction-  การสกัด


Freezing process  - กระบวนการแช่เยือกแข็ง

Hydrodynamics -อุทกพลศาสตร์

Imitation - การเลียนแบบ

Immobilization - การตรึง


Indicator -  ตัวชี้บอก

Model  - แบบจำลอง

Morphology - สัณฐานวิทยา

Mutation - การกลายพันธุ์

Preparation - การเตรียม

Prevention - การป้องกัน
Barometer - อุปกรณ์วัดความดันบรรยากาศ

Blueprint paper - กระดาษพิมพ์เขียวwww.lingothailand.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น