วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันวิสาขบูชา พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ


Vesākhabucha is a holy day observed traditionally by Buddhists in Tibet, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal and the South East Asian countries of Singapore, Vietnam, Thailand, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, and Indonesia. 

learn thai Visakha Bucha Day

Sometimes informally called "Buddha's Birthday", it commemorates the birth, enlightenment (nirvāna), and death (Parinirvāna) of Gautama Buddha.


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ตักบาตร - food offerings to monks
เวียนเทียน - candle procession

ศีล 5 - The Five Precepts

ถือศีล 5 - observe the Five Precepts 

1. ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 
Abstain from taking life.

2. ไม่ลักทรัพย์ งดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้
Abstain from stealing or taking what was not given to you.

3. ไม่ประพฤติผิดในกาม
Abstain from sexual misconduct.

4. ไม่พูดโกหก
Abstain from false speech.

5. ไม่ดื่มสุรา
Abstain from alcohol.

www.lingothailand.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น