วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เพิ่ม vocabulary ด้วยการเปลี่ยนมาใช้ synonym กันบ้างนะคะ
Synonym คือคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน 

เพิ่ม vocabulary ด้วยการเปลี่ยนมาใช้ synonym กันบ้างนะคะ

Word
Synonym
Synonym
abandon
discard
vacate
accord
agree
grant
adversity
difficulty
misfortune
affluent
plentiful
rich
aggravate
annoy
infuriate
alleviate
lighten
mitigate
amenable
agreeable
favorable
anguish
distress
sorrow
apathetic
dispirited
lifeless
arrogant
disdainful
imperious
astonish
confound
overwhelm
atrocious
appalling
detestable
augment
add
enlarge
avoid
ignore
shun
awkward
graceless
inept
baffle
confuse
deceive
banal
common
plain
barren
desolate
sterile
berate
criticize
disapprove
betray
deceive
fool
bias
inclination
predisposition
bitter
acrid
sour
blend
combine
mix
bliss
happiness
joy
bluff
boast
feign
bold
daring
fearless
bonus
award
gift
bother
annoy
irritate
brief
concise
short
brilliant
clever
intelligent
brisk
fast
swift
budget
allot
plan
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น