วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ Mount Everest
BLOGGER LINGOTHAILAND 
ชื่อสถานที่ยอดเขาเอเวอร์เรสต์
: Mount Everest
สถานที่ตั้ง  เทือกเขาหิมาลัย ประเทศ เนปาล
ปัจจุบันสามารถเข้าเยี่ยมชมได้
        ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก คือ ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (Everest) สูง 8848 เมตร (29,028 ฟุต) จุดสูงสุดของโลกตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่างเนปาลและทิเบต ชาวเนปาลเรียกยอดเขานี้ว่า สการ์มาถา (Sagarmatha-ยอดเขาพระสมุทร) ส่วนชาวทิเบตเรียก โชโมลุงกะมา (Chomolungma-พระแม่เจ้า) ส่วนชื่อภาษาอังกฤษมาจากนายพลนักสำรวจชาวอังกฤษ จอร์จ เอเวอร์เรสต์ (George Everest) ซึ่งมาปฏิบัติงานในอินเดียราวช่วงปลายศตวรรษที่ 19 แต่นักปีนเขาคณะแรกที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์ได้สำเร็จก็คือ เซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลารี (Sir Edmund Hillary) ชาวนิวซีแลนด์ และเตนจิง นอร์เก (Tenzing Norgay) ชาวเชอร์ปา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1953


:: อ้างอิง
วารสารเพื่อนเดินทาง ปีที่ 23 ฉบับที่ 254 กุมภาพันธ์ 2544


Interesting Facts: 


Age of Everest:

Everest was formed about 60 million years ago
Elevation:

29,035 (8850m)-found to be 6' higher in 1999
Name in Nepal:

Sagarmatha (means: goddess of the sky)
In Tibet:

Chomolungma: (means: mother goddess of the universe)
Named after:

Sir George Everest in 1865 ,the British surveyor-general of India. Once known as Peak 15
Location:

Latitude 27° 59' N.....Longitude 86° 56' E It's summit ridge seperates Nepal and Tibet
First Ascent:

May 29,1953 by Sir Edmund Hillary, NZ and Tenzing Norgay, NP, via the South Col Route
First Solo Ascent:

Aug. 20,1980, Reinhold Messner, IT, via the NE Ridge to North Face
First winter Ascent:

Feb. 17,1980 -L.Cichy and K. Wielicki, POL
First Ascent by an American:

May 1,1963, James Whittaker, via the South-Col
Mt. Everest rises a few milimeters each year due to geological forces
Everest Name:

Sir George Everest was the first person to record the height and location of Mt. Everest, this is where Mt."Everest" got its name from(In american language)
First Ascent by a Woman:

May 16,1975, Junko Tabei, JAP, via the South-Col
First Ascent by an American Woman:

Sep.29,1988, Stacey Allison, Portland, OR via the South-East Ridge
First Oxygenless Ascent:

May 8, 1978- Reinhold Messner, IT, and Peter Habeler, AUT, via the South-East Ridge
First woman to reach the summit of Mount Everest from both north & south sides:

Cathy O'Dowd (S.A.) South May 25,1996/North '99
Fastest Ascent from South:

Babu Chhiri Sherpa 34, NP-16 hours and 56 minutes (5-21-2000)
Fastest Ascent (north side):

Hans Kammerlander (IT) May,24,1996, via the standard North Col Ridge Route, 16 hours 45 minutes from base camp
Youngest person:

Temba Tsheri (NP) 15 on May,22,2001
Oldest Person:

Sherman Bull May,25,2001 -64 yrs
First Legally Blind Person:

Erik Weihenmeyer May,25,2001
Most Ascents:

Eleven, 24th May 2000 Appa Sherpa became the first person to climb Everest 11 times-Ten, Ang Rita Sherpa, Babu Chiri Sherpa all ascents were oxygen-less.
Best and Worst Years on Everest:

1993, 129 summitted and eight died (a ratio of 16:1); in 1996, 98 summitted and 15 died (a ratio of 6½:1)
Highest cause cause of death:

Avalanches-about a (2:1) ratio over falls
Country with most deaths on mountain:

Nepal-46
Most dangerous area on mountain:

Khumbu Ice Fall-19 deaths
First ski descent:

Davo Karnicar (Slovenia) 10-7-2000
Last year without ascent:

1974
Last year without ascent:

1977
Corpses remaining on Everest:

about 120
Longest stay on top:

Babu Chiri Sherpa stayed at the summit full 21 hours and a half
Largest team:

In 1975, China tackled Everest with a 410-member team.
Fastest descent:

In 1988, Jean-Marc Boivin of France descended from the top in just 11 minutes, paragliding.
Only climber to climb all 4 sides of Everest:

Kushang Sherpa, now an instructor with Himlayan Mountaineering Institute
First person to hike from sea level to summit, no oxygen.:

11th May 1990,Tim Macartney-Snape, Australian
Largest number to reach the top in one day:

40, on May 10, 1993
First person to summit Everest twice:

Nawang Gombu-Nepal(once with Whitaker in '63,and again two years later in '65)Gombu now works for the Himalayan mountaineering institute
The oldest woman to summit

Anna Czerwinska May 22, 2000.
credit: mnteverest.net

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น