วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Interesting Facts About EnglishInteresting Facts About English

The most common letter in English is "e".

The most common vowel in English is "e", followed by "a".

The most common consonant in English is "r", followed by "t".

Every syllable in English must have a vowel (sound). Not all syllables have consonants.

Only two English words in current use end in "-gry". They are "angry" and "hungry".

www.lingothailand.com 
credit: Englishclub.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น