วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาษาอังกฤษน่ารู้ Fun English Facts!


BLOGGER LINGOTHAILAND

More English words begin with the letter "s" than with any other letter.


A preposition is always followed by a noun (ie noun, proper noun, pronoun, noun group, gerund).

The following sentence contains all 26 letters of the alphabet: "The quick brown fox jumps over the lazy dog."


The word "alphabet" comes from the first two letters of the Greek alphabet: alpha, bēta.

If we place a comma before the word "and" at the end of a list, this is known as an "Oxford comma" or a "serial comma". For example: "I drink coffee, tea, and wine."


www.lingothailand.com 


www.lingothailand.comไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น