วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ สำหรับธรุกิจ Business English VerbsBLOGGER LINGOTHAILAND

 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ สำหรับธรุกิจ
หลายๆคนอาจพบเจออยู่บ่อยๆ แต่อาจใช้ถูกใช้ผิดบ้าง 
วันนี้ เรารวบรวมส่วนนึงมาให้เพื่อนๆ ฝึกจำค่ะ
www.Lingothailand.com
เรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่กับลิงโก้ ใกล้ BTS อารีย์
เปิดแล้ววันนี้ Business English คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธรุกิจaccept รับ
add เพิ่ม
advertise โฆษณา
advise การคำปรึกษา
approve อนุมัติ
avoid เหลี่ยกเลี่ยง
borrow ยืม
build สร่าง
buy ซื้อ
calculate คิดคำควน
cancel ยกเลิก
change เปลี่ยน
checkตรวจสอบ
choose เลือก
complete สำเร็จ
confirm ยืนยัน
consider ไต่ตรอง
convince ทำให้เชื่อ
count นับ
reduce ลด
remind เตือน
remove ลบ
reply ตอบกลับ
receive รับ
recruit บรรจุ
resign ลาออก
return  กลับ
rise ลุกขึ้น
sell ขาย
send ส่ง
separate แยก
shorten ร่น
split แยก
structure โครงสร้าง
succeed ประสบควาสำเร็จ
suggestแนะนำ
decide  ตัดสิน
decrease  ลดลง
deliver  ส่งมอบ
develop  พัฒนา
discount  ส่วนลด
dismiss  ยกเลิก
dispatch  ส่งไป
distribute กระจาย
divide  แบ่ง
employ  จ้าง
encourage  ส่งเสริม


establish สร้าง
estimate ประมาณการ
exchange แลกเปลี่ยน
extend ต่ออายุ
fix แก้ไขปัญหา
fund กองทุน
improve การปรับปรุง
increase เพิ่มขึ้น
inform แจ้ง
install ติดตั้ง
invest ลงทุน
invoiceใบกำกับสินค้า
join ร่วม
lend      ยืม        
lengthen ยาวขึ้น
lower ลด

www.lingothailand.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น