วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Vegetarian Festival-เทศกาลกิน


 Vegetarian Festival-เทศกาลกิน
                                   เจ...


 และแล้วเทศกาลกินเจ หรือเทศกาลกินผัก ที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า ‘Vegetarian Festival’ ก็เวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง สัปดาห์นี้เราก็เลยจะมาคุยกันถึงคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กัน

     เริ่มจากคำว่าvegetable (อ่านว่า ‘เวจ-เทอ-เบิล โดยลงเสียงหนักที่พยางค์แรก) แปลว่า ผัก ในภาษาอังกฤษ คำว่า ‘vegetable’ นี้ หมายความถึง ‘ส่วนของพืชที่เราใช้เป็นอาหาร’ นั่นก็หมายรวมไปถึงหัวหรือรากของพืช เช่น มัน หรือ เมล็ด เช่น ถั่วชนิดต่างๆ รวมไปถึงผลของมัน เช่น มะเขือเทศ ไม่ใช่เพียงแค่ใบตามความรู้สึกของพวกเราเวลานึกถึงผักเท่านั้น มีคำศัพท์ที่ใช้แบบ informal ใน British English ว่า ‘veg’ (อ่านว่า เวจ) veggie/veggy (อ่านว่า เวจ – จิ)
‘vegetarian’ (อ่านว่า เวจ-เจท-ทา-เรียน ลงเสียงหนักที่พยางค์ที่ ๒) เป็นได้ทั้งนามและ คุณศัพท์ เวลาเป็นคำนามหมายถึงคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือคนที่ทานมังสวิรัติ ถ้าเป็นคำคุณศัพท์ ก็จะหมายถึง ‘ที่เกี่ยวข้องกับ หรือ สำหรับคนไม่ทานเนื้อสัตว์ เช่น vegetarian restaurant (ร้านอาหารมังสวิรัติ), vegetarian festival (เทศกาลกินเจ) 
  ชาวมังสวิรัตินี้ไม่ทานเนื้อสัตว์ แต่ก็ยังบริโภคผลิตภัณฑ์อื่นจากสัตว์ได้ ก็เลยมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ แต่ยังทานไข่ กลุ่มนี้เรียกว่า ‘oval vegetarians’ อีกกลุ่มหนึ่งรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม คือนม เนย เนยแข็ง จึงเรียกว่า ‘lacto vegetarians’ และถ้ารับประทานทั้งนมและไข่ ก็จะเรียกว่า lacto-oval vegetarians แต่ถ้าไม่บริโภคทั้งเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสัตว์เลย จะเรียกว่า ‘vegan’ (อ่านว่า ‘วี – เกิน) 
    

 แต่สำหรับเทศกาลกินเจ (vegetarian festival) นี้ต่างจากมังสวิรัติทั่วๆ ไปที่ไม่เพียง งดทานเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (refrain from eating meat and animal products) เท่านั้น แต่ยังมีข้อปฏิบัติอื่นอีกด้วย คือคนที่กินเจในช่วงเทศกาลดังกล่าวจะต้องรักษาศีล (observe the precepts) อย่างเคร่งครัดด้วย ทั้งนี้ก็ด้วยเป็นประเพณีปฏิบัติทางศาสนาของคนไทยเชื้อ สายจีน (Thai Chinese) มาเป็นเวลาช้านานนั่นเอง 


     การกินเจนี้เชื่อกันว่า เป็นการปฏิบัติเพื่อบูชาดาวพระเคราะห์ทั้งเก้า หรือดาวนพเคราะห์ (the nine planets) ซึ่งถือว่ามี อิทธิพลต่อธาตุทั้ง ๕ ของมนุษย์ (the five elements) อันได้แก่ ดิน (earth) น้ำ (water) ลม (air) ไฟ (fire) และทอง(metal) ตามความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน (Mahayana sect of Buddhism) ค่ะ

     เทศกาลกินเจนี้เริ่มกันตั้งแต่วันที่ ๑ ของ เดือน ๙ ของจีน (the first day of the ninth Chinese lunar month) และจะถือปฏิบัติกันเป็นเวลา ๙ วัน สำหรับในปีนี้ก็จะ
ตรงกับวันที่ ๑๑-๑๙ ตุลาคมนี้ 

: )                                                                    Lingo Team!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น