วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รวมเบอร์ฉุกเฉิน น้ำท่วม

รวมเบอร์ฉุกเฉิน น้ำท่วม อาจเป็นประโยชน์อย่างมากในเวลานี้ 

ในสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้ิ พวกเรา ควรสามัคคีกันก้าวพ้นปัญหา ร่วมกันค่ะ

ประสานความช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้าง
สายด่วน โทร 1506 หรือ            02-2482222      

สายด่วน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ(สพฉ.) 1669
ให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน และนำส่งโรงพยาบาล ฟรี โทร 1669

ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า 1129
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า
โทร 1129

สายด่วน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ(สพฉ.) 1669
รับแจ้งเหตุน้ำท่วม 24 ชั่วโมง
โทร 1784

สายด่วน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ(สพฉ.) 1669
ศูนย์ความปลอดภัย
กรมทางหลวงชนบท 1146

สายด่วน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ(สพฉ.) 1669
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193 สอบถามเส้นทางน้ำท่วม
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน กรมชล. 1460 เช็คปริมาณน้ำขึ้น
สายด่วน กรมชล. 1460 เช็คปริมาณน้ำขึ้น

สายด่วน 1586 สอบถามเส้นทางน้ำท่วมทางหลวง
สายด่วน บขส 1490 สอบถามเส้นทางเดินรถต่างจังหวัด

www.lingothailand.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น