วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Daily English Course & Conversation หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ

Daily English Course
                         หลักสูตร Daily English Course & Conversation               

หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ

หากคุณต้องการพูดภาษาอังกฤษแต่มีเวลาจำกัด Lingo ขอแนะนำ Daily English Course ที่ ให้คุณสามารถพูดคุยในแต่ละหัวข้อได้อย่างรวดเร็วและฝึกทักษะการพูดฟังในหลาก หลายหัวข้อที่จำเป็นในชีวิตประจำวันด้วยหลักสูตรที่รวบรัด ง่ายต่อการเข้าถึงเนื้อหา ให้ผู้เรียนเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง


พร้อมทิป เคล็ดลับในการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างเจ้าของภาษาที่แท้จริง
สื่อสารภาษาอังกฤษ  พูดคุยกับชาวต่างชาติได้โดยไม่อาย กล้าพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ทั้งสถานการณ์ในห้องเรียน ที่ทำงาน และสถานการณ์ปัจุบัน  

สามารถเรียนได้ ตั้งแต่ ขั้น beginner 


ในแต่ละคลาส จะแทรกบทสนทนาที่จำเป็น ในชีวิต ประจำวัน 
การติดต่อสื่อสารงาน การเรียน Job/School
การแนะนำตัว Greetings and Introduction
บ่งบอกถึงตัวตน ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
การสื่อสารโต้ตอบ ตัวอย่าง ประโยคคำถาม ประโยคคำตอบ
ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
รวมไปถึงหัวข้อ Interview การสัมภาษณงาน ขอวีซ่า เป็นต้น 


หลักสูตร Daily English Course นี้ เป็นหลักสูตร Conversationตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับสูง

มุ่งเน้นให้ผู้เรียน สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ เลือกใช้ประโยคในการโต้ตอบได้อย่างถูกต้องDaily English Course 30 ชั่วโมง
ราคา 6,500 บาท(กลุ่ม 5-8 คน)
Private ตัวต่อตัว 700 บาท ต่อ ชั่วโมง


Private Course สามารถกำหนดหัวข้อการสอน หรือหลักสูตรที่ต้องการเรียนและกำหนดวัน  เวลาที่สะดวกเรียน ,Make up class เรียนชดเชย วันที่หยุดเรียนได้


ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
มีเอกสารประกอบการเรียนให้
: )

 
                                                                    Lingo Team!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น