วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

มาดูกัน!! Regular Verb List กริยาปกติBLOGGER LINGOTHAILANDแล้วมาต่อกันด้วย Regular Verbs กริยาปกติกันค่ะ
^_^
Regular Verbs List
There are thousands of regular verbs in English. This is a list of 600 of the more common regular verbs. Note that there are some spelling variations in American English (for example, "practise" becomes "practice" in American English).
 • accept
 • add
 • admire
 • admit
 • advise
 • afford
 • agree
 • alert
 • allow
 • amuse
 • analyse
 • announce
 • annoy
 • answer
 • apologise
 • appear
 • applaud
 • appreciate
 • approve
 • argue
 • arrange
 • arrest
 • arrive
 • ask
 • attach
 • attack
 • attempt
 • attend
 • attract
 • avoid

 • back
 • bake
 • balance
 • ban
 • bang
 • bare
 • bat
 • bathe
 • battle
 • beam
 • beg
 • behave
 • belong
 • bleach
 • bless
 • blind
 • blink
 • blot
 • blush
 • boast
 • boil
 • bolt
 • bomb
 • book
 • bore
 • borrow
 • bounce
 • bow
 • box
 • brake
 • brake
 • branch
 • breathe
 • bruise
 • brush
 • bubble
 • bump
 • burn
 • bury
 • buzz

 • calculate
 • call
 • camp
 • care
 • carry
 • carve
 • cause
 • challenge
 • change
 • charge
 • chase
 • cheat
 • check
 • cheer
 • chew
 • choke
 • chop
 • claim
 • clap
 • clean
 • clear
 • clip
 • close
 • coach
 • coil
 • collect
 • colour
 • comb
 • command
 • communicate
 • compare
 • compete
 • complain
 • complete
 • concentrate
 • concern
 • confess
 • confuse
 • connect
 • consider
 • consist
 • contain
 • continue
 • copy
 • correct
 • cough
 • count
 • cover
 • crack
 • crash
 • crawl
 • cross
 • crush
 • cry
 • cure
 • curl
 • curve
 • cycle

 • dam
 • damage
 • dance
 • dare
 • decay
 • deceive
 • decide
 • decorate
 • delay
 • delight
 • deliver
 • depend
 • describe
 • desert
 • deserve
 • destroy
 • detect
 • develop
 • disagree
 • disappear
 • disapprove
 • disarm
 • discover
 • dislike
 • divide
 • double
 • doubt
 • drag
 • drain
 • dream
 • dress
 • drip
 • drop
 • drown
 • drum
 • dry
 • dust

 • earn
 • educate
 • embarrass
 • employ
 • empty
 • encourage
 • end
 • enjoy
 • enter
 • entertain
 • escape
 • examine
 • excite
 • excuse
 • exercise
 • exist
 • expand
 • expect
 • explain
 • explode
 • extend

 • face
 • fade
 • fail
 • fancy
 • fasten
 • fax
 • fear
 • fence
 • fetch
 • file
 • fill
 • film
 • fire
 • fit
 • fix
 • flap
 • flash
 • float
 • flood
 • flow
 • flower
 • fold
 • follow
 • fool
 • force
 • form
 • found
 • frame
 • frighten
 • fry
 • gather
 • gaze
 • glow
 • glue
 • grab
 • grate
 • grease
 • greet
 • grin
 • grip
 • groan
 • guarantee
 • guard
 • guess
 • guide

 • hammer
 • hand
 • handle
 • hang
 • happen
 • harass
 • harm
 • hate
 • haunt
 • head
 • heal
 • heap
 • heat
 • help
 • hook
 • hop
 • hope
 • hover
 • hug
 • hum
 • hunt
 • hurry

 • identify
 • ignore
 • imagine
 • impress
 • improve
 • include
 • increase
 • influence
 • inform
 • inject
 • injure
 • instruct
 • intend
 • interest
 • interfere
 • interrupt
 • introduce
 • invent
 • invite
 • irritate
 • itch

 • jail
 • jam
 • jog
 • join
 • joke
 • judge
 • juggle
 • jump

 • kick
 • kill
 • kiss
 • kneel
 • knit
 • knock
 • knot

 • label
 • land
 • last
 • laugh
 • launch
 • learn
 • level
 • license
 • lick
 • lie
 • lighten
 • like
 • list
 • listen
 • live
 • load
 • lock
 • long
 • look
 • love

 • man
 • manage
 • march
 • mark
 • marry
 • match
 • mate
 • matter
 • measure
 • meddle
 • melt
 • memorise
 • mend
 • mess up
 • milk
 • mine
 • miss
 • mix
 • moan
 • moor
 • mourn
 • move
 • muddle
 • mug
 • multiply
 • murder

 • nail
 • name
 • need
 • nest
 • nod
 • note
 • notice
 • number

 • obey
 • object
 • observe
 • obtain
 • occur
 • offend
 • offer
 • open
 • order
 • overflow
 • owe
 • own

 • pack
 • paddle
 • paint
 • park
 • part
 • pass
 • paste
 • pat
 • pause
 • peck
 • pedal
 • peel
 • peep
 • perform
 • permit
 • phone
 • pick
 • pinch
 • pine
 • place
 • plan
 • plant
 • play
 • please
 • plug
 • point
 • poke
 • polish
 • pop
 • possess
 • post
 • pour
 • practise
 • pray
 • preach
 • precede
 • prefer
 • prepare
 • present
 • preserve
 • press
 • pretend
 • prevent
 • prick
 • print
 • produce
 • program
 • promise
 • protect
 • provide
 • pull
 • pump
 • punch
 • puncture
 • punish
 • push

 • question
 • queue • race
 • radiate
 • rain
 • raise
 • reach
 • realise
 • receive
 • recognise
 • record
 • reduce
 • reflect
 • refuse
 • regret
 • reign
 • reject
 • rejoice
 • relax
 • release
 • rely
 • remain
 • remember
 • remind
 • remove
 • repair
 • repeat
 • replace
 • reply
 • report
 • reproduce
 • request
 • rescue
 • retire
 • return
 • rhyme
 • rinse
 • risk
 • rob
 • rock
 • roll
 • rot
 • rub
 • ruin
 • rule
 • rush

 • sack
 • sail
 • satisfy
 • save
 • saw
 • scare
 • scatter
 • scold
 • scorch
 • scrape
 • scratch
 • scream
 • screw
 • scribble
 • scrub
 • seal
 • search
 • separate
 • serve
 • settle
 • shade
 • share
 • shave
 • shelter
 • shiver
 • shock
 • shop
 • shrug
 • sigh
 • sign
 • signal
 • sin
 • sip
 • ski
 • skip
 • slap
 • slip
 • slow
 • smash
 • smell
 • smile
 • smoke
 • snatch
 • sneeze
 • sniff
 • snore
 • snow
 • soak
 • soothe
 • sound
 • spare
 • spark
 • sparkle
 • spell
 • spill
 • spoil
 • spot
 • spray
 • sprout
 • squash
 • squeak
 • squeal
 • squeeze
 • stain
 • stamp
 • stare
 • start
 • stay
 • steer
 • step
 • stir
 • stitch
 • stop
 • store
 • strap
 • strengthen
 • stretch
 • strip
 • stroke
 • stuff
 • subtract
 • succeed
 • suck
 • suffer
 • suggest
 • suit
 • supply
 • support
 • suppose
 • surprise
 • surround
 • suspect
 • suspend
 • switch

 • talk
 • tame
 • tap
 • taste
 • tease
 • telephone
 • tempt
 • terrify
 • test
 • thank
 • thaw
 • tick
 • tickle
 • tie
 • time
 • tip
 • tire
 • touch
 • tour
 • tow
 • trace
 • trade
 • train
 • transport
 • trap
 • travel
 • treat
 • tremble
 • trick
 • trip
 • trot
 • trouble
 • trust
 • try
 • tug
 • tumble
 • turn
 • twist
 • type

 • undress
 • unfasten
 • unite
 • unlock
 • unpack
 • untidy
 • use

 • vanish
 • visit • wail
 • wait
 • walk
 • wander
 • want
 • warm
 • warn
 • wash
 • waste
 • watch
 • water
 • wave
 • weigh
 • welcome
 • whine
 • whip
 • whirl
 • whisper
 • whistle
 • wink
 • wipe
 • wish
 • wobble
 • wonder
 • work
 • worry
 • wrap
 • wreck
 • wrestle
 • wriggle
 •  x-ray •  yawn
 • yell • zip
 • zoom
 • zap

www.lingothailand.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น