วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

ประโยคภาษาอังกฤษ การถามทิศทาง English Phrases: Asking for Directions
ประโยคภาษาอังกฤษ การถามทาง English Phrases: Asking for Directions
การถามทิศทาง (Asking for Directions)
การถามทิศทาง
Excuse me. ขอโทษครับ (ใช้เริ่มก่อนการถาม)
Do you know where …… is? คุณรู้ไหมว่า ……. อยู่ที่ไหน
Do you know where Michael is? คุณรู้ไหมว่า ไมเคิลอยู่ที่ไหน
Do you know where the toilet is? คุณรู้ไหมว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหน
Do you know the way to….? คุณรู้จักทางที่จะไป .. ไหม
Where is the nearest public telephone? โทรศัพท์สาธารณะใกล้ทีสุดอยู่ที่ไหน
How can I get to…..? ไม่ทราบว่าผมจะไป …. ได้อย่างไร
การบอกทิศทาง
Turn left. / Turn right. เลี้ยวซ้าย / เลี้ยวขวา
On the left. / On the right. ทางซ้าย / ทางขวา
Go straight. ตรงไปข้างหน้า
Go straight on./Go ahead. ตรงไปข้างหน้า
Go past. / Walk past. เดินผ่านไป
Keep going until you get to…. เดินไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึง…..
Take the first/second turn. เลี้ยวที่แยกแรก / แยกที่สอง
It's near/close to ….. มันอยู่ใกล้กับ
It's not far from here. ไม่ไกลจากที่นี่
It's very far from here. มันไกลจากที่นี่มาก
It's 5 kilometers from here. มันอยู่ห่างจากนี่ 5 กิโลเมตร
It's about 500 meters away from here. มันอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ 500 เมตรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น