วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555

เนื้อเพลง o Everything There is a Seasonวันนี้นำเพลงที่โดยส่วนตัวแล้วชอบมาก
ยิ่งเนื้อหาดีๆซึ่งจริงๆแล้วเนื้อหาในเพลง
เค้าได้มีที่มาจากคัมภีย์ไบเบิล


To Everything There is a Season

For everything there is a season,
And a time for every matter under heaven:
A time to be born, and a time to die;
A time to plant, and a time to pluck up what is planted;
A time to kill, and a time to heal;
A time to break down, and a time to build up;
A time to weep, and a time to laugh;
A time to mourn, and a time to dance;
A time to throw away stones, and a time to gather stones together;
A time to embrace, And a time to refrain from embracing;
A time to seek, and a time to lose;
A time to keep, and a time to throw away;
A time to tear, and a time to sew;
A time to keep silence, and a time to speak;
A time to love, and a time to hate,
A time for war, and a time for peace.

Ecclesiastes 3:1-8ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น