วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีพุทธศักราช 2555 2012 Thailand’s Official Holidays


วันนี้เรานำวันหยุดปี 2555/2012 เตรียมพร้อม(รับวันหยุด)ให้เพื่อนๆ ชาว Blog นะคะ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีพุทธศักราช 2555 (ปีอธิสุรทิน)
1 มกราคม 2555, วันอาทิตย์              วันขึ้นปีใหม่
2 มกราคม 2555, วันจันทร์                วันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่
3 มกราคม 2555, วันอังคาร               วันหยุดเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี
7 มีนาคม 2555, วันพุธ                       วันมาฆบูชา
6 เมษายน 2555, วันศุกร์                   วันจักรี
13 เมษายน 2555, วันศุกร์                 วันสงกรานต์
14 เมษายน 2555, วันเสาร์               วันสงกรานต์
15 เมษายน 2555, วันอาทิตย์           วันสงกรานต์
16 เมษายน 2555, วันจันทร์              วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์
5 พฤษภาคม 2555, วันเสาร์              วันฉัตรมงคล
7 พฤษภาคม 2555, วันจันทร์            วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล
9 พฤษภาคม 2555, วันพุธ                 วันพืชมงคล
4 มิถุนายน 2555, วันจันทร์                วันวิสาขบูชา
2 สิงหาคม 2555, วันพฤหัสบดี          วันอาสาฬหบูชา
3 สิงหาคม 2555, วันศุกร์                   วันเข้าพรรษา
12 สิงหาคม 2555, วันอาทิตย์           วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
13 สิงหาคม 2555, วันจันทร์              วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
23 ตุลาคม 2555, วันอังคาร              วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2555, วันพุธ                     วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10 ธันวาคม 2555, วันจันทร์              วันรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม 2555, วันจันทร์              วันสิ้นปี
—————————————————————————————————————————————–
Thailand’s Official Holidays for 2012
1 January 2012, Sunday                  New Year’s Day
2 January 2012, Monday                Substitution for New Year’s Day
3 January 2012, Tuesday               Extra holiday
7 March 2012, Wednesday            Makha Bucha Day
6 April 2012, Friday                         Chakri Day
13 April 2012, Friday                       Songkran Day
14 April 2012, Saturday                  Songkran Day
15 April 2012, Sunday                      Songkran Day
16 April 2012, Monday                    Substitution for Songkran Day
5 May 2012, Saturday                      Coronation Day
7 May 2012 , Monday                      Substitution for Coronation Day 

9 May 2010, Wednesday                 Royal Ploughing Ceremony Day
4 June 2012, Monday                       Visakha Bucha Day
2 August 2012, Thursday                Arsarnha Bucha Day
3 August 2012 , Friday                     Buddhist Lent Day
12 August 2012, Sunday                  Her Majesty the Queen’s Birthday
13 August 2012, Monday                Substitution for Her Majesty the Queen’s Birthday
23 October 2012, Tuesday              King Chulalongkorn Memorial Day
5 December 2012, Wednesday      His Majesty the King’s Birthday
10 December 2012, Monday          Constitution Day
31 December 2012, Monday          New Year’s Eve

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น