วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Business English หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เทรนนิ่ง ภาษาอังกฤษเพื่อบริษัท
BLOGGER LINGOTHAILAND


เรียนภาษาอังกฤษ Business English หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

สถาบันสอนภาษา Lingo
เรียนภาษาอังกฤษ สนุก เร็ว ง่ายกว่าที่คิด

                                        Business English                                        

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่ทำงานด้านแวดวงธุรกิจที่จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ
- ผู้ที่อยากมีความรู้ด้านภาษาทางธรุกิจเพิ่มเติม
- นักเรียนที่สนใจศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการฟัง-พูด-อ่านในบริบทเชิงธุรกิจและ การจำลองบทบาทสมมติในสถานการณ์เชิงธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะและภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันรายละเอียดหลักสูตร • ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน 
 • ข้อมูลของบริษัท 
 • ทักษะการบริการลูกค้า 
 • ทักษะการใช้โทรศัพท์ 
 • ทักษะการเขียนอีเมล์ 
 • รายงานความก้าวหน้า 
 • ข้อมูลทางการเงิน 
 • การประชุม 
 • การรายงานด้วยวาจา 
 • การนำเสนอ 
 • การเจรจาต่อรอง 
 • ทักษะการฟัง 
 • ทักษะการออกเสียง 
 • การติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 ทางสถาบันลิงโก้ของเรา มีประสบการณ์ ด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธรุกิจ
เนื่องจากทางลิงโก้ มุ่งเน้น ด้านการอบรมพนักงาน บุคลากรด้านธรุกิจ เราจึงมีหลักสูตรที่เพียบพร้อมเหมาะกับผู้ที่กำลังจะก้าวไปสู่แวดวงธรุกิจ

ตารางเวลาเรียน
รอบ 1  วันอังคารและพฤหัส  เวลา 6.00   pm. - 8.00 pm. / 4 ชม. ต่อสัปดาห์
รอบ 2  วันเสาร์                  เวลา 10.00 am.-12.00 am./ 2 ชม. ต่อสัปดาห์ระยะเวลาหลักสูตร:   30 ชม.  7,500 บาท 
ไม่มีค่าธรรมเนียมแลกเข้า
(กลุ่ม 5-10 คน)
* จับกลุ่มเพื่อนมา  5 ท่าน ฟรี ท่านที่ 6ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น