วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

คำนามทั่วไป (Common Noun) คำนามเฉพาะ (Proper Noun)

คำนามทั่วไป (Common Noun) คำนามเฉพาะ (Proper Noun)

http://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/
คำนามทั่วไป (Common Noun) และคำนามเฉพาะ (Proper Noun)
เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าคำนามทั่วไปคือ คำที่ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่
คำนามเฉพาะคือชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่
วันนี้เราจะได้เรียนแบบเจาะลึกลงไปอีกนะครับ ว่าคำนามทั่วไป กับคำนามเฉพาะมีอะไรบ้าง
1. คำนามทั่วไป (Common Noun) คือ คำที่ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ทั่วๆ ไป ไม่เป็นการเจาะจง ลองมาดูตัวอย่างกัน
คน:
boy, girl, man, woman, father, mother, son, daughter, king, queen, teacher, doctor, student, nurse, cook
สัตว์:
cat, dog, bird, lion, tiger, fish, fly, spider, snake, whale
สิ่งของ:
car, pen, map, bed, table, pillow, telephone, window, champoo, soap, powder, radio
สถานที่:
church, school, post office, police station, bank, market, hotel, hospital, restaurant, railway station

2. คำนามเฉพาะ (Proper Noun) คือ ชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่
คน:
Sam Smith, David Beckham, Barak Obama, Britney Spears, Simon, Somsee, Somchai, Saichon
สัตว์:
Simba, Angel,Jerry, Buddy, Adam, Alwin, Bruno, Pluto, Kenney, Braily, Toto
สิ่งของ: ปกติจะเป็นยี่ห้อของสินค้าต่างๆ
Toyota, Lux, Samsung, Sony, Apple, Pantine, Panasonic, Honda
สถานที่: หมู่บ้าน เมือง ประเทศ ทวีป
London, Tokyo, Canada, Italy, Asia, Africa, Singapore, China, Uinited States, England
ชื่อองค์กรต่างๆ:บริษัท ห้างร้าน โรงเรียน โรงแรม
Oxford University, Toyota Corporation, DBS Bank
วัน เดือน วันหยุด : 
December, June, Monday, Sunday, Valentine, Christmas
สัญชาติ : 
Thai, Japanese, Chinese, American, English, Australian
สิ่งก่อสร้าง : 
Big Ben, Buckingham Palace, the Taj Mahal, the Great wall of China, the Statue of Liberty
ธรรมชาติ: แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ทะเลทราย มหาสมุทร ภูเขา เกาะ
the Nile River, Mount Fuji, the Pacific, the Red Sea, the Grand Canyon, the Sahara
คำนามเฉพาะจะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประโยค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น