วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เพลงใหม่พร้อมเนื้อเพลงของ The Cribs - Burning for No One

เพลงใหม่พร้อมเนื้อเพลงของ The Cribs - Burning for No One

เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo สนุกเป็นกันเอง 086.339.1017 Dancing on the screen, I still see you as
The star power you used to have
(Rose tinted romance)
Like a message from the past
Embarrassed though I am
I’ll still watch you through my hands
(It’s a healthy interest I’ll never have)

I’m feeling so eternally grateful
Now I realise
Like a candle on a vacant table
Being so denied
Burning for no one
I’m burning for no one

I guess I’ll be eternally grateful
Cos I realise
Like a candle on a vacant table
Hidden from your eyes
Burning for no one
I’m burning for no one

Projecting, yeah I guess
But I talk to those the best
Who’ll never hear me
(Rose tinted romance)
At the altar of your younger self
I’m left to tell your story
(It’s a healthy interest I’ll never have)

I’m feeling so eternally grateful
Now I realise
Like a candle on a vacant table
Being so denied
Burning for no one
I’m burning for no one

I guess I’ll be eternally grateful
Cos I realise
Like a candle on a vacant table
Searching for your eyes
Burning for no one
I’m burning for no one

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น