วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557

เพลง Running On Empty ของ TVXQ เพลงประกอบให้กับภาพยนตร์ Make a Move

วันนี้ admin ขอนำเพลง Running On Empty ของ TVXQ ซึ้งเป็นเพลงประกอบให้กับภาพยนตร์ Make a Move มาฝากกันนะคะ A mile out and we’re drivin’ along

Things are calm…then you say
Where are we goin’? Do you know the way?
10 miles out and the warnin’ light’s on
The map’s wrong…and I say
The car’s overheatin’…we’re done for today

Think about the way that we came

Does it make any difference?
I don’t really know who’s to blame
When something goes wrong
And you know the tank’s gettin’ low
Neither one of us wants to fill it
When it all breaks down
Here we are runnin’ on empty

We runnin’…runnin on empty

We runnin’…runnin’ on “E”
We runnin’…runnin on empty
We runnin’…

10 miles out and we gotta get towed

It’s gettin’ cold…what a day
What are we doing’? How did we lose our way?
A mile out I can see a nice home
A light’s on…and I say
There’s what we once had…now we’re far away

Think about the way that we came

Does it make any difference?
I don’t really know who’s to blame
When something goes wrong
And you know the tank’s gettin’ low
Neither one of us wants to fill it
When it all breaks down
Here we are runnin’ on empty

We runnin’…runnin on empty

We runnin’…runnin’ on “E”
We runnin’…runnin on empty
We runnin’…

I would trade it all back to get to a day

When the ride was okay
Seems like miles ago
But the road was too long for us
All the change and rust
Brought this ride to an end

Think about the way that we came

Does it make any difference?
I don’t really know who’s to blame
When something goes wrong
And you know the tank’s gettin’ low
Neither one of us wants to fill it
When it all breaks down
Here we are runnin’ on empty

We runnin’…runnin on empty

We runnin’…runnin’ on “E”
We runnin’…runnin on empty
We runnin’…

 
www.lingothailand.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น