วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

Parts of a Story ส่วนต่างๆของหนังสือค่ะคำคมน่ารักๆค่ะ  อิอิ เอาไว้อ่นสนุกสนาน

Parts of a Story Anchor Chart

        
               1. ใบหุ้มปก (Book  Jacket)       คือกระดาษอาร์ตพิมพ์สีสวยงามด้านหน้ามีชื่อหนังสือ  ชื่อผู้แต่งส่วนหลัง  อาจมีรูปภาพและประวัติผลงานของผู้แต่ง  มีประโยชน์คือป้องกันปกไม่ให้สกปรกหรือเก่าเร็ว   ดึงดูดความสนใจ  ช่วยเลือกซื้อได้
              2.  ปกหนังสือ   (Cover)  คือปกหนังสือมีทั้งปกอ่อนและปกแข็งที่ด้านหน้าจะมีชื่อหนังสือและชื่อ
ผู้แต่ง    อาจมีสัญลักษณ์ของแหล่งผลิต    ทำหน้าที่ยึดตัวเล่มหนังสือและรักษารูปทรงให้คงทน ปกหนังสือ  จะมี  2   ปก   คือ   ปกหน้า  และปกหลัง
               3.  สันหนังสือ   (Spine)  เป็นส่วนที่ยึดปกหน้าและปกหลังไว้ด้วยกัน  ที่สันหนังสืออาจมี  ชื่อเรื่อง   ชื่อผู้แต่งและสัญลักษณ์สำนักพิมพ์  พิมพ์ไว้  เป็นต้น
               4. ใบรองปก   (Flyleave)  คือกระดาษเปล่าอยู่ถัดจากปก  ช่วยยึดปกหนังสือกับเนื้อหาให้อยู่ติดกัน จะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
               5.หน้าปกใน  (Title page) เป็นหน้าที่สำคัญของหนังสือที่บอกรายละเอียดไว้  ได้แก่ ชื่อหนังสือ  ชื่อผู้แต่ง  ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์  สำนักพิมพ์   ปีที่พิมพ์  ห้องสมุดใช้ส่วนนี้ทำบัตรรายการ สืบค้นข้อมูล  ทำบรรณานุกรม     ทำบรรณนิทัศน์
               6.  หน้าลิขสิทธิ์ (Copyright  page)  จะอยู่ด้านหลังหน้าปกในจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดพิมพ์  ตลอดจนปีลิขสิทธิ์   ครั้งที่พิมพ์  เลขมาตรฐานสากล   ISBN   สำนักพิมพ์  เมืองที่พิมพ์ เป็นต้น
               7.  หน้าคำนำ  (Preface )  คือหน้าที่ผู้เขียนแจ้งถึงสาเหตุ  วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาตลอดจนวิธีใช้หนังสือ 
               8.  สารบัญ  ( Contents)  เป็นหน้าที่บอกหัวข้อสำคัญของเนื้อหาจัดลำดับบทโดยมีเลขกำกับหน้า ทำให้  ค้นหัวข้อที่ต้องการได้รวดเร็ว

credit: mycutegraphics, gotoknow.org 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น