วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

วันภาษาอังกฤษ English Language Day April 23rd 2014


credit: wikipedia

English Language Day at the UN is celebrated on 23 April, the date traditionally observed as the birthday of William Shakespeare.UN English Language Day is observed annually on April 23.The event was established by the UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) in 2010 to seeking "to celebrate multilingualism and cultural diversity as well as to promote equal use of all six of its official working languages throughout the organization". April 23 was chosen as the date for the English language because  of William Shakespeare

สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 23 เมษายนของทุกปีเป็นวันภาษาอังกฤษ เพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการสื่อสาร และ ได้เลือกวันที่ 23 เมษายนพราะวิลเลียม เช็คสเปียร์

www.lingothailand.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น