วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

Photobomb โฟโต้บอมบ์สุดฮา


Photobomb คืออะไร? Photobomb คือ  คน สตัว ์หรือสิ่งอะไรที่โผล่เข้ามาในกรอบของภาพ
โดยไม่ไดร้ับเชิญ ไม่วา่ จะโดยบังเอิญหรือเจตนา วันนี้ admin เลยขอนำรูปภาพ Photobomb ฮาๆ มากให้ขำกัน 

blogspot.com
mashable.com
neatorama.com
imgur.com

awesomelycute.com
icanhascheezburger.com
pleated-jeans.com
twisted sifter.com
killmydaynow.com
imgur.com
icanhascheezburger.com
animal photobombs
triplem.com.au
reddit.com
Wikipedia
credit: http://justsomething.co

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น