วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Prepositions of Location มีอะไรบ้างคําบุพบทบอกสถานที่และตําแหน่ง มีวิธีการใช้ดังนี้ค่ะ

Prepositions 

above เหนือ

along ตาม

around แถวๆ นี้

across ข้าม

after (ภาย) หลัง

between ระหว่าง

before ก่อน

 behind ข้างหลัง    

beside ด้านข้าง

inside ข้างใน

outside  ข้างนอก

over เหนือ, บน

opposite ตรงข้าม
 
out of ออกจาก

towards ตรงไปยัง

under ข้างใต้
        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น