วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

40 คุณลักษณะการเป็นพนักงานมืออาชีพ

วันนี้แอดมินนำ เกร๊ดความรู้เล็กๆ สำหรับน้องๆ ทีกำลังจะจบ
คือ 40 วิธีที่ เป็นพนักงานมืออาชีพ


1) พนักงานแต่ละคนต้องมีความฝันที่ชัดเจนในตัวเอง ฝันอยากเห็นตัวเองประสบความสำเร็จในอาชีพที่เลือกเข้ามา
2) พนักงานต้องมีใจรักในสิ่งที่ทำ รักในอาชีพของตนเอง มีความตั้งใจจริงที่จะทำอาชีพของตนเอง
3) มีจุดมุ่งหมาย เป้าหมายที่ชัดเจน ในการทำงานแต่ละวัน
4) วางแผนการทำงาน
5) ทำงานหนัก อดทน ทุ่มเท ขยัน
6) เตรียมตัวเอง เตรียมงานตัวเองให้พร้อมก่อนทำงานร่วมกับผู้อื่น
7) รับผิดชอบสูงต่อตนเอง และต่อทีม
8) แข่งขันกับตนเอง
9) ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
10) ทำงาน 150% ของที่วางแผนไว้
11) มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา รู้จักรักษาเวลา
12) ใส่ใจในรายละเอียดของงาน
13) ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หาความรู้เพิ่มเติม
14) เป็นคนน่ารัก ไม่หยิ่งไม่ถือตัว มีความเป็นกันเอง
15) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
16) เอาชนะใจตนเองโดยควบคุมอารมณ์ (Self Management)
17) มีความมั่นใจในตนเอง
18) เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
 Why Good Employees Leave (And How You Can Keep Them)19) ให้เกียรติ และรักษาสัญญากับตัวเองและผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
20) กล้าพูดในสิ่งที่เป็นความจริง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
21) มีความสม่ำเสมอในการหมั่นหาความรู้ ความเข้าใจในงาน ในธุรกิจขององค์กร
22) มีความมุ่งมั่น (Commitment)
23) รู้จักบริหารเวลา (Time Management)
24) มีสมาธิในการทำงาน
25) กำจัดจุดอ่อนตัวเอง  และเรียนรู้จุดแข็งที่จะสร้างเสริมให้เด่นขึ้น
26) เรียนรู้จากการเป็น มืออาชีพ” กับมืออาชีพ หาความรู้จากผู้ที่เก่งกว่า เพื่อพัฒนาตนเอง
27) หาประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ กับเพื่อนร่วมวิชาชีพต่างองค์กร
28) มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดโลกทัศน์
29) มีรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย ไม่ยึดติด
30) กล้ายอมรับผิด จากการกระทำของตนเอง โดยไม่กล่าวโทษสถานการณ์ หรือบุคคลอื่น และนำเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน
31) เตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ
32) ทำทุกบทบาทและหน้าที่ให้ดีที่สุด
33) มีต้นแบบ หรือ Role Model เพื่อจะได้มีแรงบันดาลใจ
34) Trust ในตัวผู้นำและเพื่อนร่วมงาน
35) มีการถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ต่อเพื่อนร่วมงาน
36) Life Long Learning
37) พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ (Continuous Improvement)
38) ยึดถือค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมขององค์กร
39) ผนึกพลังประสานความต่าง (Synergy)
40) มีความภูมิใจในตัวเองและองค์กร

- See more at: http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=1309&read=true&count=true#sthash.Fobo5d7Z.dpuf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น