วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สรุป Grammar ภาษาอังกฤษ: ประโยค Passive Voice

สรุป Grammar ภาษาอังกฤษ: ประโยค Passive Voice

www.siraekabut.com

ประโยค Passive Voice

ประโยคในภาษาอังกฤษ สามารถเขียนได้ 2 รูปแบบ คือ แบบ Active (เน้นที่ผู้กระทำ) และแบบ Passive (เน้นที่สิ่งที่ถูกกระทำ) โดยจะใช้รูป be + V3 มาผสมกับ Tense เดิม เพราะบางทีเราไม่ต้องการจะพูดว่าใครเป็นคนทำ หรือไม่ทราบว่าใครเป็นคนทำ เราก็ใช้ Passive Voice ได้ เช่น
  • Active : Mary helped the boy (S + V2 + O)
  • Passive : The boy was helped by Mary (S + was/were + V3 + O) [เนื่องจาก V2 ผสมกับ Be จะได้ Was/Were]

Verb กลุ่มทำให้…รู้สึก…น่า…

ชื่ออาจจะดูแปลกๆ แต่ในภาษาอังกฤษจะมี Verb กลุ่มหนึ่งที่มีวิธีการแปลแปลกออกไป เช่น excite, interest, amaze, bore, amuse, annoy, amaze
Interest = ทำให้สนใจ (รูปปกติ) / be interested in = รู้สึกสนใจ (รูปแบบ passive) / Interesting = น่าสนใจ (รูป Adjective) เช่น
  • This book interests me (หนังสือนี้ทำให้ฉันสนใจ)
  • I am interested in this book (ฉันรู้สึกสนใจในหนังสือเล่มนี้)
  • This book is interesting (หนังสือนี้น่าสนใจ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น