วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

20 แพคเกจสวยๆแปลกตา

20 แพคเกจสวยๆแปลกตา

Pantip

#1 Goldfish Tea Bags

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever1

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever2

#2 Parmesan Pencils

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever3

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever4

#3 Trident Gum

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever5

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever6

#4 Butterfly Tea

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever7

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever8

#5 Sugar Puzzle

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever9

#6 Cupcakes In The Oven

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever10

#7 Just Laid

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever11

#8 Beehive Honey Squares

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever12

#9 Gnome Bread Packaging

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever13

#10 Tea Hangers

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever14

#11 Whitebites

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever15

#12 Thelma’s Cookies

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever16

#13 Fit Buns High Protein: Bread

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever17

#14 Fruits Toilet Paper

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever18

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever19

#15 Blood Of Grapes

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever20

#16 Origami Beer

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever21

#17 Note Headphones

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever22

#18 Bla-bla Cookies

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever23

#19 Nyc Spaghetti

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever24

#20 Creative Japanese Pastry Packaging

20-Of-The-Best-Packaging-Designs-Ever25

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น