วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Airport Vocabulary - คำศัพท์พร้อมคำแปลที่เกี่ยวกับเครื่องบินเเละการ้ดินทาง

แอดมินขอเอาคำศัพท์พร้อมคำแปลที่เกี่ยวกับเครื่องบินเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์กันนะคะ

airline -สายการบิน

plane - เครื่องบิน
check-in desk - โต๊ะสำหรับเช็คเข้า
ticket - ตั๋ว
gate - ประตู
security -  ความปลอดภัย
carry-on/hand luggage - กระเป๋าที่ผู้โดยสารหิ้วขึ้นเครื่อง
baggage - กระเป๋าเดินทาง
carousel - สายพานลำเลียงกระเป๋า
connecting flight- การต่อเครื่อง
boarding pass - บัตรผ่านขึ้นเครื่อง
arrivals - มาถึง
departures - ออกเดินทาง

runway - ลานเครื่องบิน
to take off - ขึ้นเครื่องบิน
to land - ลงเครื่องบิน
landing - เครื่องบินลง
turbulence - หลุมอากาศ
flight attendant - ลูกเรือ
air steward - พนักงานชายบนเครื่องบิน 
air stewardess - พนักงานหญิงบนเครื่องบิน
pilot -นักบิน
aisle seat - ที่นั่งริมทางเดิน
window seat - ที่นั่งริมหน้าต่าง
seatbelt - เข็มขัดนิรภัย
in-flight entertainment  -   ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน


Picture Dictionary / Place / Airport

1. airline terminal
2. airline representative
3. check-in counter
4. arrival and departure monitors
5. gate
6. boarding area
7. control tower
8. helicopter
9. airplane

Picture Dictionary / Place / Airport
10. overhead compartment
11. cockpit
12. pilot
13. flight attendant
14. oxygen mask
15. airsickness bag
16. tray table

Picture Dictionary / Place / Airport
17. baggage claim area
18. carousel
19. luggage carrier
20. customs
21. customs officer
22. declaration form
23. passenger

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น