วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คำศัพท์อุปกรณ์สำนักงานภาษาอังกฤษ Office Supplies

02.270.0249


An easy way to increase your English vocabulary is to familiarize yourself with the names of the things around you. 

Here are some common office supplies that can be found in your office or home ^_^


คำศัพท์อุปกรณ์สำนักงานภาษาอังกฤษ

 paper puncher - เครื่องเจาะกระดาษ

stapler - ที่เย็บกระดาษ


 stamp pad - แท่นประทับหมึก

scissors - กรรไกร

reinforcement rings - ตราไก่


push pin - หมุดติดบอร์ด laminator - เครื่องเคลือบบัตร


 embossing machine - เครื่องพิมพ์อักษร


paper shredder - เครื่องทำลายเอกสาร

 copy machine / copier- เครื่องถ่ายเอกสาร


 projector - เครื่องฉายเอกสาร

printer - เครื่องพริ้นท์

 computer - คอมพิวเตอร์


air purifiers - เครื่องฟอกอากาศ

 file cabinet  - ตู้เก็บเอกสาร

 drawer - ลิ้นชัก

loudspeaker -  ลำโพง

www.lingothailand.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น