วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ตัวอักษ - ซจำพวกคำศัพท์ที่ใครๆหลายคนชอบพิมพ์ผิดเราเลยเอาคำที่ถูกต้องมาให้ดูกันนะคะ
คำที่เขียนถูกมักเขียนผิดเป็นหมายเหตุ
ซวดเซทรวดเซ
ซ่องเสพส้องเสพ
ซาบซ่านทราบซ่าน, -ส้าน
ซาบซึ้งทราบซึ้ง
ซาลาเปาซาละเปา, ซะละเปา
ซาวเสียงซาวด์เสียง,
ซาวน์เสียง,
ซาวนด์เสียง
แปลว่า หยั่งเสียงเพื่อฟังความคิดเห็น และไม่ได้มาจากคำภาษาอังกฤษว่า "sound"
ซีเมนต์ซีเม็นต์, ซีเมนท์, ซีเม็นท์, ซีเม็น
ซุ่มสุ่ม, สุ้มซุ่ม = ซ่อน, แอบซ่อนคอยทีอยู่ / สุ่ม = เครื่องมือจับปลา, เครื่องสานครอบขังไก่, ไม่เฉพาะเจาะจง
ซุ้มสุ้มสิ่งที่เป็นพุ่มมีทางลอดได้, ส่วนบนของประตูหน้าต่าง
เซ็นชื่อเซ็นต์ชื่อจากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การันต์
เซนติเมตรเซ็นติเมตร
ไซ้ไซร้ไซ้ = กิริยาที่นกหรือเป็ดเอาปากยํ้า ๆ ขนหรือหาอาหาร ฯลฯ, เช่น เป็ดไซ้ขน
ไซร้ = คําสําหรับเน้นความหมายของคําหน้า, เช่น ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซร้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัด


โซมโทรมโซม = เปียกทั่ว, เช่น เหงื่อโซมตัว
โทรม = เสื่อมสภาพ, ระดมฟันแทง, ร่วมกันข่มขืนกระทําชําเราหญิง ฯลฯ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น