วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เรื่องสนุกๆและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สิงโตทะเล Sea lion Fun Facts
BLOGGER LINGOTHAILANDเอาเรื่่องราวของสิงโตทะเลน่ารักมาลงกันดีกว่า....
Happy กัน วัน Saturday ค่ะ
File:Sea lion head.jpgSea Lion Facts:

-belong to the order of sea mammals called Pinnipedia, a Latin word meaning "fin foot" or "wing foot".

-are amphibious animals, they are adapted to life both in water and on land.

-can swim at speeds of 11 to 24 miles per hour and are able to stay submerged for 10 - 15 minutes at a time. They can dive to depths up to 1,300 feet.

-use their back flippers to walk, climb or even gallop, which enables them to move surprisingly fast.

-balance a ball utilizing their whiskers and not their nose.

-have a coat of course outer hairs, called Guard Hairs which appear brown when dry and help to keep the sea lion warm. When wet, the fur flattens to give a sleek dark colored coat.

-nap during the day and at night and can sleep both in or out of the water.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น