วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การใช้เครื่องหมายวรรคตอน How to Use an Apostrophe


BLOGGER LINGOTHAILANDการใช้เครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ
เรามาลองดูกันสิว่าจะใช้กันอย่างไร 


Apostrophe ( ' )
1. ใช้แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามทั้งนามเอกพจน์และนามพหูพจน์ เช่น
Dutch's poster. 
The store's bathroom. 
Sally's money. 

2.ใช้แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามพหูพจน์ที่เติม s หรือชื่อเฉพาะที่มี s เช่น
The girls' books
Charles' school
3. ใช้คำย่อหรือรูปย่อ
don't (don not)
it's (it is)
wouldn't (would not)www.lingothailand.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น