วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

จัดอันดับเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมากที่สุด Most Visited Cities Tourist Arrivals


จัดอันดับเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมากที่สุด 

Credit: wikipedia (2010)


ประเทศไทยติดอันดับด้วยนะ

Most Visited Cities by International Tourist Arrivals


1. Paris, France - 15.million visitors 2. London, United Kingdom- 14.6 million visitors
Top 10 London Attractions


3. New York City, United States- 9.7 million visitors4. Antalya, Turkey - 9.2 million visitors


5. Singapore, Singapore - 9.2  million visitors6. Kuala Lumpur, Malaysia - 8.9 million visitors


7. Hong Kong, Hong Kong - 8.4  million visitors

8. Dubai, United Arab Emirates - 8.3  million visitors

9. Bangkok, Thailand - 7.2 million visitors10. Istanbul, Turkey -6.9 million visitors


www.lingothailand.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น