วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

คำคมดีๆมาฝากกัน More Quotes


          "Learning is never done without errors and defeat." - Vladimir Lenin


"Whenever you feel like saying 'Yes, but....', try saying instead 'Yes, and....'" - Jane Revell & Susan Norman

"One must learn by doing the thing; for though you think you know it, you have no certainty, until you try." - Sophocles


" The only dreams impossible to reach are the ones you never pursue." - Michael Deckman


"People learn more quickly by doing something or seeing something done." - Gilbert Highet


"Success comes in cans, failure in can'ts." -  Unknown


"The important thing in life is not the triumph but the struggle." - Pierre de Coubertin

"Teachers open the door, but you must enter by yourself." - Chinese Proverb


"Too much credit is given to the end result. The true lesson is in the struggle that takes place between the dream and reality. That struggle is a thing called life!" - Garth Brooks 


"The more I want to get something done, the less I call it work." - Aristotle


" There two types of people; the can do and the can't.  Which are you?" - George R. Cabrera


www.lingothailand.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น