วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Picture Dictionary: Bottles Bags and Containers คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับภาชนะใส่ของ



คำศัพท์น่ารู้
เกี่ยวกับภาชนะใส่ของ




























www.lingothailand.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น