วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ Animals- Mammals and Primates
คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
เกี่ยวกับชนิดของสัตว์

mammals - สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม

primates - คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ
 คือ มีสมอง ค่อนข้างใหญ่กว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น

marsupials - สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีถุงหน้าท้องไว้สำหรับเก็บตัวอ่อน

cetacean - สัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม
Mammals น่ารักๆ
Primates น่ารักๆ

Marsupials น่ารักๆ\


Cetacean น่ารักๆwww.lingothaialnd.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น