วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ความหมายของ Lingo :)

BLOGGER LINGOTHAILAND


lingo (ลีง-โก)
 
n.

|-lingo|pf.
ความหมาย
ภาษา
lingo
ความหมายที่ 1
[n.] ภาษา (โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ)
[syn.] language
ความหมายที่ 2
[n.] ภาษาที่ใช้กันเฉพาะกลุ่ม
[syn.] jargon


เรียนภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น