วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

สุภาษิตภาษาอังกฤษ-ไทย - ทุกคนมักคิดว่าภาระของตนหนักกว่าของผู้อื่นเสมอ

สุภาษิตภาษาอังกฤษ-ไทย - ทุกคนมักคิดว่าภาระของตนหนักกว่าของผู้อื่นเสมอ 

เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo 02.270.0249 


Everyone thinks his own burden the heaviest.
 ทุกคนมักคิดว่าภาระของตนหนักกว่าของผู้อื่นเสมอ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น