วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

6 เทคนิคเรียนเก่ง ความจำดี

6 เทคนิคเรียนเก่ง ความจำดี


Trueplookpanya.com


6 เทคนิคเรียนเก่ง ความจำดี
1. สะสม(Gradual) ทบทวนวันละนิด ไม่ใช่หักโหมก่อนสอบ
2. ทำซํ้า( Repetition) ทบทวน ท่อง และทำแบบฝึกหัดซํ้า ๆ
3. ย้ำรางวัล(Reinforcement) ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำงานสำเร็จในแต่ละครั้งเพื่อให้ขยันขึ้น
4. ขยันคิด(Active Learning) หมั่นคิดตามเสมอ อย่าฟังหรืออ่านไปเรื่อย ๆ
5. ฟิตปฏิบัติ(Practice) ปฏิบัติจริงให้เกิดความชำนาญ สร้างความจำและความแม่นยำ
6. หาทางบังคับตัวเอง (Stimulus Control) จัดสิ่งแวดล้อมเป็นตัวเร่งและกระตุ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น