วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สแลงน่ารู้ Slang from Down Under ... จาก Oz ค่ะ :)

Other Australian Slang

1. Aussie (pronounced as Ozzie) - means Australian.

2. Barbie - means barbecue 

3. Bush - the Outback. Basically, anywhere that isn't town

4. Sheila - while it is a female name, it's Aussie slang for girl or woman.

5. Mate - that's how Aussie guys address each other. Typically, they greet each other with "G'day, mate!".

6. Hooroo - contrary to what you may be thinking, this isn't an exotic animal. It simply means "Goodbye".

7. Oz -  Oz means Australia. 

8. Polly -  stands for "politician"

9. Roo - stands for kangaroo. 

10. Wuss - a cowardwww.lingothailand.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น