วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องมือ Tools


มาดูศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องมือกันนะคะ


Adjustable Wrenches  - ประแจเลื่อน     

Anemometers / Air Flow Meters  -  เครื่องวัดความเร็วลม      

Barometer -  เครื่องวัดความดันบรรยากาศ 
       
Bolt and Nut - น๊อตและแป้นเกลียว       

Cable Cutter - คีมตัดสายไฟ      

Cable Stripper - คีมปอกสายเคเบิล

Cable Tester - เครื่องทดสอบสายสัญญาณ

Chisel - สกัด    

Clamp-On Meter - เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า     

Conductivity Meter - เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า   

Conduit Bender - เครื่องดัดท่อโลหะร้อยสายไฟ       


Crimper - คีมย้ำหางปลา    

Cutting pliers  - คีมปากนกแก้ว หรือคีมตัด

Data logger  - เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล 

Distance Meter เครื่่องวัดระยะ   

Electric Tools  -   เครื่องมือไฟฟ้า   

EMF/ELF Meters  - เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก    

Fasteners -เครื่องจับยึดชิ้นส่วน       

Feeler gauge     ฟีลเลอร์เกจ      

Fish Tape/steel fish tape -ฟิชเทป หรือ เทปเหล็กสำหรับแยงท่อร้อยสายไฟ      

Gas leak detector  - เครื่องตรวจแก๊สรั่ว        

Hacksaw - เลือยตัดโลหะ    

Hammer -ค้อน    

Humidity Meter  -  เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ 

Light Meter -  เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง

Lock Pins - พินล็อค

Lock Washers  แหวนสปริง      

Long Nose Pliers - คีมปากแหลม    

Manifold Gauge -เกร์จวัดแรงดันน้ำยาเครื่องทำความเย็น

Measurement tape -ตลับเมตร 
       
Measurements  -  เครื่องมือวัด   
  
Metal Detector - เครื่องตรวจจับโลหะ      

Microscope  -  กล้องจุลทรรศน์ 

Oil Pump / Oil Injector - ปั้มน้ำมัน / ตัวฉีดน้ำมัน   

Plier - คีม     

Plier     คีม     

Rain Gauges  -   เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน    

Rivets  หมุดย้ำ 

Screw   สกรู    

Screwdriver    ไขควง 

Sound Level Meter -  เครื่องวัดความดังเสียง     

Stainless Steel Ruler  - บรรทัดเหล็ก

Struts  - สตรัท  

Tool  - เครื่องมือ        
 
Tool Bag  -  กระเป๋าเครื่องมือ 

Tool Box - กล่องเครื่องมือ   

UV Meter - เครื่องวัดแสงยูวี  

Vacuum Gauge -เกจวัดสูญญากาศ 

Vacuum Pump ปั้มสูญญากาศ  
  
Vernier Caliper  - เวอร์เนียคาลิเปอร์

Vibration Meter  - เครื่องวัดความสั่นสะเทือน 

Washers - แหวนรอง        

Water Detector เครื่องตรวจจับน้ำ

www.lingothailand.comwww.lingothailand.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น