วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เเนะนำเพลงใหม่เพลงดัง เเละ เนื้อเพลง Find a Way DUCKWRTH FT. ALEX MALI & RADIO AHLEE Lyrics

เเนะนำเพลงใหม่เพลงดัง เเละ เนื้อเพลง  Find a Way DUCKWRTH FT. ALEX MALI & RADIO AHLEE Lyrics

เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo สนุกเป็นกันเอง 086.339.1017 
Way
Way
We gon have to find a way
Way
We gon have to find a way
Way
Ooooohhhh oh oh oh ooohhhh
We gon have to find a way
Way
We gon have to find a way

I get an instant reaction
Feels like anything could happen
I'm tapping in
Yeah I'm blacking'
We ready for paper stacking
Adding up all of the facts in
Ready to ride, yeah we packed in
We take it down to the wire
Lifted, yeah, we getting higher
Moving only to inspire
You preach I preach to the choir
It's something you can't deny
You keep on fighting no crying
Forget what they say
You gonna find your way
Yeah yeah

Oooohhh oh oh oh oh oh
We gon have to find a way
Way
We gon have to find a way
Way
Ooooohhhh oh oh oh ooohhhh
We gon have to find a way
Way
We gon have to find a way

This ain't no over-reaction
Miracles can always happen
Had some niggas that was trapping
Couldn't leave what they was trapped in
Found their way up out the bando
Didn't want to find a casket
Thought that I was living lavish
Some would say that I was savage
I was lost up in the madness
Popping bottles chasing ratchets
Now I'm really bout that action
Dropping pins all on the atlas
Forget what they say
You gon find your way
Yeah eeee
You gon find your way
Yeah eeee
Yeah yeah yeah

We gon have to find a way
Way
We gon have to find a way
Way
Ooooohhhh oh oh oh ooohhhh
We gon have to find a way
Way
We gon have to find a way

Super good I feel cool
Speeding thru life
Growing my IQ
Dancing in the mirror
See I'm like you
Surfing on balance
Tough glue on my shoe
Give me ears I'm rowdy
Awake the zombies
Land of the sun
Where the children song sing
Rage in the air
I need peace of mind please
Breathe in the light
Keep my demons round me

It's all apart of the plan
I tough I fight
I big up my friends
I put in my time
I water my plants
I elephant chant
Cross nebula sand
I solid I flow I dream
I high self esteem
I fly
I search
I'm finding my way

I'm finding my way

We gon have to find a way
Way
We gon have to find a way
Way
Ooooohhhh oh oh oh ooohhhh
We gon have to find a way
Way
We gon have to find a way

We gon have to find a way
Way
We gon have to find a way
Way
Ooooohhhh oh oh oh ooohhhh
We gon have to find a way
Way
We gon have to find a way


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น