วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

แปลคำคม อย่าล้มเหลวโดยที่ยังไม่ได้พยายาม

แปลคำคม อย่าล้มเหลวโดยที่ยังไม่ได้พยายาม

www.lingothailand.com 086-3391-1017

Try and fail, but never fail to try. 
พยายามและล้มเหลว แต่อย่าล้มเหลวโดยที่ยังไม่ได้พยายามไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น