วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เเนะนำเพลงใหม่เพลงดัง Avril Lavigne Head Above Water Lyrics

เเนะนำเพลงใหม่เพลงดัง Avril Lavigne Head Above Water Lyrics 

เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo สนุกเป็นกันเอง 086.339.1017 I've gotta keep the calm before the storm
I don't want less, I don't want more
Must bar the windows and the doors
To keep me safe, to keep me warm

Yeah my life is what I'm fighting for
Can't part the sea, can't reach the shore
And my voice becomes the driving force
I won't let this pull me overboard

God, keep my head above water
Don't let me drown, it gets harder
I'll meet you there at the altar
As I fall down to my knees
Don't let me drown, drown, drown
Don't let me, don't let me, don't let me drown

So pull me up from down below
'Cause I'm underneath the undertow
Come dry me off and hold me close
I need you now I need you most

God, keep my head above water
Don't let me drown, it gets harder
I'll meet you there at the altar
As I fall down to my knees
Don't let me drown, drown, drown
(Don't let me, don't let me, don't let me drown)
Don't let me drown, drown, drown
And keep my head above water
(Don't let me, don't let me, don't let me drown)
Above water

And I can't see in the stormy weather
I can't seem to keep it all together
And I can't swim the ocean like this forever
And I can't breathe

God, keep my head above water
I lose my breath at the bottom
Come rescue me, I'll be waiting
I'm too young to fall asleep

So God, keep my head above water
Don't let me drown, it gets harder
I'll meet you there at the altar
As I fall down to my knees

Don't let me drown
Don't let me drown
(Don't let me, don't let me, don't let me drown)
Don't let me drown
And keep my head above water
(Don't let me, don't let me, don't let me drown)
Above water


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น