วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

สำนวนภาษาอังกฤษน่ารู้จ้า Quick to Hear Slow to Speak

สำนวนภาษาอังกฤษน่ารู้จ้า Quick to Hear Slow to Speak

เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo 02.270.0249 
Be quick to hear and slow to speak.  
ฟังให้เร็ว แต่พูดให้ช้า

Image result for listening ear

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น