วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

เเปลความหมายสำนวนที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ: 24/7 (Twenty Four Seven)

เเปลความหมายสำนวนที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ: 24/7 (Twenty Four Seven)

เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo 02.270.0249 

Twenty-four Seven
ตลอดเวลา ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น