วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

วันหยุดปี 2557/2014 ปีม้าคึกคักแอดมินขอนำวันหยุดปี 2557/2014 ปีม้าคึกคักมาฝากค่ะ2014 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2557
1 ม.ค. 2557, วันพุธ                                วันขึ้นปีใหม่
14 ก.พ. 2557, วันศุกร์                           วันมาฆบูชา
6  เม.ย. 2557, วันอาทิตย์                      วันจักรี
7  เม.ย. 2557, วันจันทร์                         ชดเชยวันจักรี
13 เม.ย. 2557, วันอาทิตย์                     วันสงกรานต์
14 เม.ย. 2557, วันจันทร์                        วันสงกรานต์
15 เม.ย. 2557, วันอังคาร                       วันสงกรานต์
16 เม.ย. 2557, วันพุธ                             ชดเชยวันสงกรานต์
5  พ.ค. 2557, วันจันทร์                          วันฉัตรมงคล
9  พ.ค. 2557, วันศุกร์                             วันพืชมงคล
13 พ.ค. 2557, วันอังคาร                        วันวิสาขบูชา
11ก.ค. 2557, วันศุกร์                             วันอาสาฬหบูชา
12 ก.ค. 2557, วันเสาร์                           วันเข้าพรรษา
14 ก.ค. 2557, วันจันทร์                          หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
12 ส.ค.2557 , วันอังคาร                        วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)
23 ต.ค. 2557, วันพฤหัสบดี                   วันปิยมหาราช
5  ธ.ค. 2557, วันศุกร์                             วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันพ่อแห่งชาติ)
10 ธ.ค. 2557, วันพุธ                              วันรัฐธรรมนูญ
31 ธ.ค. 2557, วันพุธ                              วันสิ้นปี
——————————————————————————————————————————————————

2014 Thailand’s Official Holidays


1 January 2014, Wednesday              New Year’s Day
14 February 2014, Friday                  Makha Bucha Day
6 April 2014, Sunday                           Chakri Day
7 April 2014, Monday                          Substitution for Chakri Day
13 April 2014, Sunday                          Songkran Day
14 April 2014, Monday                        Songkran Day
15 April 2014, Tuesday                        Songkran Day
16 April 2014, Wednesday                  Substitution for Songkran Day
5 May 2014, Monday                           Coronation Day
9 May 2014, Friday                               Royal Ploughing Ceremony Day
13 May 2014, Tuesday                         Visakha Bucha Day
11 July 2014, Friday                             Arsarnha Bucha Day
12 July 2014, Saturday                        Buddhist Lent Day
13 July 2014, Monday                          Substitution for  Buddhist Lent Day
12 August 2014, Tuesday                    Her Majesty the Queen’s Birthday
23 October 2014, Thursday               King Chulalongkorn Memorial Day
5 December 2014, Friday                    His Majesty the King’s Birthday
10 December 2014, Wednesday       Constitution Day
31 December 2014, Wednesday        New Year’s Eve


credit: http://kulibrary.wordpress.com, kapook.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น